Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

Pro uchazeče

Ředitel školy vyhlašuje na základě § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 671/2004 Sb., která se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění a zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

obor vzdělání  65-42-M/01 Hotelnictví denní studium - 10 volných míst

obor vzdělání  78-42-M/03 Pedagogické lycceum - 3 volná místa

 Termín podání přihlášek do 31. května 2019

 

 

Výsledky přijímacího řízení

78-42-M/03 Pedagogické lyceum – denní forma vzdělávání

PŘIJATÍ UCHAZEČI  

ZAMĚŘENÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

registrační číslo zaměření           body     pořadí

1949     TVS       78          1

1948     TVS       64          2

1906     TVS       62          3

1903     TVS       60          4

1908     TVS       59          5

1902     TVS       58          6

1932     TVS       58          7

1933     TVS       53          8

1919     TVS       51          9

1914     TVS       50          10

1937     TVS       50          11

1909     TVS       49          12

1929     TVS       48          13

1965     TVS       48          14

1911     TVS       45          15

1951     TVS       43          16

1961     TVS       40          17

1970     TVS       37          18

1969     TVS       28          19

ZAMĚŘENÍ HUMAMNITNÍ STUDIA

registrační číslo zaměření           body     pořad

1934     HUM     87          1

1917     HUM     84          2

1973     HUM     79          3

1947     HUM     78          4

1962     HUM     78          5

1960     HUM     75          6

1923     HUM     73          7

1955     HUM     73          8

1935     HUM     72          9

1912     HUM     70          10

1950     HUM     68          11

1968     HUM     65          12

1925     HUM     64          13

1931     HUM     63          14

1942     HUM     63          15

1967     HUM     63          16

1907     HUM     62          17

1946     HUM     61          18

1972     HUM     61          19

1921     HUM     59          20

1901     HUM     57          21

1916     HUM     57          22

1940     HUM     53          23

1945     HUM     53          24

1922     HUM     48          25

1926     HUM     44          26

1910     HUM     42          27

1924     HUM     42          28

1943     HUM     38          29

65-42-M/01 Hotelnictví – denní forma vzdělávání.

PŘIJATÍ UCHAZEČI 

registrační číslo obor     body     pořadí

1920     HT         72          1

1954     HT         69          2

1971     HT         68          3

1963     HT         64          4

1918     HT         61          5

1958     HT         60          6

1959     HT         60          7

1915     HT         58          8

1928     HT         57          9

1952     HT         57          10

1956     HT         56          11

1944     HT         55          12

1936     HT         54          13

1957     HT         52          14

1966     HT         52          15

1904     HT         49          16

1930     HT         48          17

1939     HT         48          18

1953     HT         44          19

1927     HT         43          20

1938     HT         39          21

1905     HT         36          22

65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH – denní forma vzdělávání.

reg.číslo                      body

  1913                                  70   nepřijat

  1953                                  44  nepřijat

Ve školním roce 2019/2020 škola obor neotvírá pro nedostatek uchazečů.

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

1. března 2019.

Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium  jsou pro všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele povinné.

Jendotné přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 

1. termín  12. 4. 2019
2. termín  15. 4. 2019
náhradní termíny  1. termín 13. 5. 2019   2. termín  14. 5. 2019

školní přijímací zkoušky se nekonají
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta