Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

Naše úspěchy - cestovní ruch

     

3. místo v soutěži Kreativita a inovace, Junior Achievement, IBM Česká Republika 2012
• 2. místo v soutěži Kreativita a inovace, Junior Achievement, IBM Česká Republika 2013
• 1. místo JA TITAN 2012 pořádané Baťovou nadací Junior Achievement
• opakované úspěchy v okresním kole FG
• 3. místo v krajském kole Finanční gramotnosti
• pravidelná aktivní účast na veletrhu StreTech
• Spolupráce na Národním geoparku Železné hory se sociálním partnerem školy
• 1., 2., 3. místo v celostátní soutěži o nejlepší studentský podnikatelský záměr MUP 2014
• Národní finále JA TITAN: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
• 1., 2. a 3. místo v okresním kole soutěže Prezentiáda
• 1., 2., 3. místo v celostátní soutěži o nejlepší studentský podnikatelský záměr MUP 2014
• 2 týmy v TOP 20 celostátní soutěže Junior Achievement v sociálním podnikání 2016 -
SOCIAL INNOVATION RELAY
• 1 tým v TOP 20 celostátní soutěže Junior Achievement v sociálním podnikání 2017 -
SOCIAL INNOVATION RELAY

 

 

Tradiční soutěže, kterých se účastníme:

 • JA TITAN - ekonomicko-managerská soutěž
 • SOCIAL INNOVATION RELAY
 • Finanční gramotnost

 

Žáci každoročně pořádají úspěšnou Zeměpisné soutěž pro základní školy z okresu.

 

Uskutečněné výlety spojené s průvodcovskou činností studentů:

 • Drážďany
 • Slovensko
 • Praha
 • Drážďany a Tropical Island
 • Krakow
 • Soutěž Turnov
 • Anglie
 • Liberecko
 • Jižní Čechyn a Rakousko a další

 


Chrudimský zlatý glóbus již poosmé
Dne 15.11.2017 se na naší Hotelové škole Bohemia uskutečnil už 8. ročník zeměpisné soutěže Chrudimský zlatý glóbus. Soutěž pro tříčlenná družstva žáků 8.-9. tříd základních škol připravili žáci 1. a 2. ročníku oboru Cestovní ruch pod vedením naší paní učitelky Ireny Jánské. Zúčastnilo se rekordních 10 družstev. V porotě zasedli paní Blanka Pavlišová z odboru školství a kultury Městského úřadu Chrudim, paní Pavla Alvarezova, ředitelka Infocentra Třemošnice a pan Eduard Kropáček, jednatel naší školy.
Soutěž byla napínavá až do konce a dle mého názoru (a podle spontánního závěrečného potlesku účastníků) i zábavná.
První zlaté místo získala ZŠ Hlinsko Ležáků se 139 body, na druhém, stříbrném místě se umístila ZŠ Heřmanův Městec 2 se 115.b a bronz získala ZŠ Hlinsko Smetanova. Vítěz vyhrál pohár, oběd ve školní restauraci a zájezd do předvánočních Drážďan, který se uskuteční 7.12.2017.
Všichni účastníci (kromě jmenovaných škol ještě ZŠ Husova, Třemošnice, Resselova Pardubice a Školní náměstí)obdrželi věcné ceny a zejména učitele potěšil sponzorský dar Zuzky Kopecké - nealkoholické pivo.
Všem zúčastněným děkujeme, vítězi gratulujeme a doufáme, že si užijí zájezd.
Autor : Roman Pouč a žáci 1. A 2. C oboru Cestovní ruch
 

 

Studenti chrudimských středních škol Hotelové školy Bohemia s. r. o. a Základní školy a Střední školy Bohemia s. r. o. se velmi úspěšně zapojili do celoevropské soutěže SOCIAL INNOVATION RELAY (SIR), když po úspěšném absolvování on-line testu zaměřeného na problematiku sociálního podnikání odeslali své návrhy projektů nadaci JA Europ (nadace zaměřená na podporu ekonomického vzdělávání, která má jen v Evropě cca 3,2 milionu studentů v 39 zemích), jež je spolu se společností NN pojišťovna a penzijní společnost (firma působí v 18 zemích) partnerem mezinárodního vzdělávacího projektu, který motivuje žáky, aby vymysleli inovativní podnikatelské řešení konkrétního společenského problému.
Skoro jako pohádka vyznívá skutečnost, že mezi TOP 20 v rámci ČR postoupily hned čtyři ze šesti návrhů projektů studentů „Bohemek“, a to ještě další dva byly pořadateli odmítnuty s odůvodněním, že každý soutěžní tým smí podat jen jeden projekt!
A jaké že nápady se budou ucházet o přízeň odborné poroty již jako podnikatelské projekty? 
„S hudbou mládne naše duše“ – projekt Daniely Svobodové, Kristýny Musilové a Terezy Sodomkové z 3. ročníku oboru cestovní ruch určený našim starším spoluobčanům.
„Dětská láska pro zvířátka“ – projekt Lucie Kaplanové, Kateřiny Marešové, Zuzany Olexové a Denisy Vrzáčkové z 3. ročníku cestovního ruchu, který si klade za cíl pomoci dětem v dětském domově i odloženým pejskům v útulku.
„Pomoc dětem z rodin se sociálním znevýhodněním“ – projekt Andrey Jeřábkové, Nely Rybenské, Michaely Berákové a Terezy Vackové ze 4. ročníku sportovní větve pedagogického lycea má nabídnout dětem „z ulice“ možnost kvalitně se připravit na vyučování.
„Onkologie jevištěm aneb radost pro děti“ – projekt Veroniky Málkové a Kateřiny Kumperové ze 4. ročníku humanitní větve pedagogického lycea určený zejména dlouhodobě hospitalizovaným dětem.
Před branami TOP 20 pak zůstaly jinak zajímavé práce studentů 3. ročníku sportovní větve pedagogického lycea Martina Kratochvíla, Radima Zavřela, Daniela Špičáka, Michala Kulhavého a Víta Myšky „Šance pro děti s malou šancí“- sportovní vyžití pro znevýhodněné děti a „Turnaje v deskových hrách“.
Dlužno podotknouti, že se zdaleka nejedná o ojedinělé úspěchy a aktivity studentů „Bohemek“ z poslední doby. Tereza Kloučková a Kateřina Neumanová (viz. foto) ze 4. ročníku sportovní větve pedagogického lycea i mnozí další studenti těchto škol se například zapojili do soutěže katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, která ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 8. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty, jejichž úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní "Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?". Cílem soutěže je podpořit jak povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech, tak i přispět k rozvoji jejich finanční gramotnosti. 

 

Studenti chrudimských středních škol Hotelové školy Bohemia s. r. o. a Základní školy a Střední školy Bohemia s. r. o. se velmi úspěšně zapojili do celoevropské soutěže SOCIAL INNOVATION RELAY (SIR), když po úspěšném absolvování on-line testu zaměřeného na problematiku sociálního podnikání odeslali své návrhy projektů nadaci JA Europ (nadace zaměřená na podporu ekonomického vzdělávání, která má jen v Evropě cca 3,2 milionu studentů v 39 zemích), jež je spolu se společností NN pojišťovna a penzijní společnost (firma působí v 18 zemích) partnerem mezinárodního vzdělávacího projektu, který motivuje žáky, aby vymysleli inovativní podnikatelské řešení konkrétního společenského problému.

Skoro jako pohádka vyznívá skutečnost, že mezi TOP 20 v rámci ČR postoupily hned čtyři ze šesti návrhů projektů studentů „Bohemek“, a to ještě další dva byly pořadateli odmítnuty s odůvodněním, že každý soutěžní tým smí podat jen jeden projekt!

A jaké že nápady se budou ucházet o přízeň odborné poroty již jako podnikatelské projekty?

„S hudbou mládne naše duše“ – projekt Daniely Svobodové, Kristýny Musilové a Terezy Sodomkové z 3. ročníku oboru cestovní ruch určený našim starším spoluobčanům.

„Dětská láska pro zvířátka“ – projekt Lucie Kaplanové, Kateřiny Marešové, Zuzany Olexové a Denisy Vrzáčkové z 3. ročníku cestovního ruchu, který si klade za cíl pomoci dětem v dětském domově i odloženým pejskům v útulku.

„Pomoc dětem z rodin se sociálním znevýhodněním“ – projekt Andrey Jeřábkové, Nely Rybenské, Michaely Berákové a Terezy Vackové ze 4. ročníku sportovní větve pedagogického lycea má nabídnout dětem „z ulice“ možnost kvalitně se připravit na vyučování.

„Onkologie jevištěm aneb radost pro děti“ – projekt Veroniky Málkové a Kateřiny Kumperové ze 4. ročníku humanitní větve pedagogického lycea určený zejména dlouhodobě hospitalizovaným dětem.

Před branami TOP 20 pak zůstaly jinak zajímavé práce studentů 3. ročníku sportovní větve pedagogického lycea Martina Kratochvíla, Radima Zavřela, Daniela Špičáka, Michala Kulhavého a Víta Myšky „Šance pro děti s malou šancí“- sportovní vyžití pro znevýhodněné děti a „Turnaje v deskových hrách“.

Dlužno podotknouti, že se zdaleka nejedná o ojedinělé úspěchy a aktivity studentů „Bohemek“ z poslední doby. Tereza Kloučková a Kateřina Neumanová (viz. foto) ze 4. ročníku sportovní větve pedagogického lycea i mnozí další studenti těchto škol se například zapojili do soutěže katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, která ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 8. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty, jejichž úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní "Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?". Cílem soutěže je podpořit jak povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech, tak i přispět k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Úspěchům barmanů z hotelovky na KROMĚŘÍŽSKÉ KOKTEJLOVÉ SOUTĚŽI 2016 či AMUNDSEN VODKA BARTENDERS JUNIOR CUPU 2016 bychom pak mohli věnovat samostatný článek.

Ing. Josef Drozd

 

Veletrh StreTech  2012

Dne 13. 6. 2012 žáci 3.C skvěle reprezentovali školu a mikroregion Chrudimsko na největší prezentacistudentských prací v České republice, veletrhu StreTech pořádaném ČVUT v Praze. Představil zde projekt Národní geopark Železné hory – projekt, který se stal skutečností, na jehož přípravě spolupracovali s autory projektu Národního geoparku pány RNDr. Smutkem a Mgr. Douckem z chrudimských Vodních zdrojů.  Naše prezentace se již tradičně těšila velkému zájmu odborné i laické veřejnosti a mnohými návštěvníky veletrhu i řadou pořadatelů byla označena za nejlepší projekt. Bohužel tento ročník veletrhu nebyl soutěžní.

Velký úspěch „Cesťáků“ z Hotelové školy Bohemia s. r. o.

  

Naši studenti oboru Cestovní ruch Martin Chlup a Olga Kundratová
se dne 22. 5. 2012 zúčastnili národního finále soutěže v manažerské ekonomické počítačové simulaci chování firmy na trhu s názvem JA Titan 2012 pořádané Baťovou nadací Junior Achievement,kde vybojovali skvělé 1. místo.

Po vítězství v korespondenčním semifinálovém kole soutěže studentů středních škol v ekonomicko-kreativní soutěži, v níž týmy vedou své fiktivní společnosti, se naši reprezentanti probojovali do národního finále pořádaného v sídle společnosti Hewllett Packard v Praze, kde porazili konkurenční týmys drtivým náskokem stovek bodů a získali absolutní vítězství. S hrdostí zde můžeme poznamenat, že jejich bodový zisk překonal dle vyjádření pořadatelů výkony studentů vysokých škol, kteří soutěží samostatně.

Za tento úspěch si Martin a Olga odnesli špičkové notebooky věnované společností Hewlett Packard a pozvánku na předání diplomu za 1. místo, které se uskuteční na tradičním slavnostním ukončení školního roku Junior Achievement „Award Ceremony“ v červnu 2012.

Dlužno podotknout, že se nejedná o jediný úspěch studentů cestovního ruchu naší školy z poslední doby, vždyť v dubnu studenti 3.C skvěle zabojovali na několika frontách zároveň, když po účasti tří soutěžních týmů v krajském kole soutěže „ Prezentiáda“, do kterého postoupilo 12 nejzajímavějších projektů vypracovaných na téma „Můj nový předmět“, a které proběhlo dne 20. 4. 2012 v budově Gymnázia Dašická v Pardubicích (reprezentovali nás: Martin Chlup, Olga Kundratová, Aneta Pehaničová, Jakub Hýbl, Adam Rodr a Marek Macháček), bodovali též v soutěži s názvem „ Finanční gramotnost“, v níž tým ve složení Kristina Laláková, Dominika Hubáčková a Filip Kasal zvítězil v okresním kole a se ztrátou pouhých 2 bodů obsadil krásné 3. místo v kole krajském.

 

Cesťáci opět bodují

Osvědčení bojovníci ze 3.C oboru vzdělání Cestovní ruch skvěle válčí na několika frontách zároveň, když po účasti tří soutěžních týmů v krajském kole soutěže „ Prezentiáda“, do kterého postoupilo 12 nejzajímavějších projektů vypracovaných na téma „Můj nový předmět“, a které proběhlo dne 20. 4. 2012 na Gymnáziu Dašická v Pardubicích (reprezentovali nás: Martin Chlup, Olga Kundratová, Aneta Pehaničová, Jakub Hýbl, Adam Rodr a Marek Macháček, kteří v tvrdé konkurenci státních gymnázií  a obchodích akademií obsadili 8. místo) bodují též v soutěži s názvem „ Finanční gramotnost“, v níž tým ve složení Kristina Laláková, Olga Kundratová a Filip Kasal zvítězil v okresním kole                       a momentálně bojuje v kole krajském, či v soutěži v manažerské počítačové simulaci chování firmy  na trhu s názvem „Titan 2012“, v níž Martin Chlup a Olga Kundratová postupují po vítězství v semifinálové skupině do národního finále pořádaného nadací Junior Achievement ve spolupráci  se společností Hewlett Packard dne 22. 5. 2012 v Praze.

Za vynikající práci děkujeme a přejeme mnoho úspěchů nejen v dalších kolech soutěží, ale též v osobním i studijním životě.

 

Zájezd do polského Krakowa

Je povinný v rámci praxe pro obor cestovní ruch, uskuteční se 19. - 21. 6. 2012

 

 

Nový svět spolupráce

Dne 16. 2. 2012 se vybraní reprezentanti Cestovního ruchu zúčastnili  prestižní soutěže Junior Achievement Creativity  and Innovation challenge s podtitulem Nový svět spolupráce a tématem Social business . 

Jakub Hýbl, Olga Kundratová, Jan Meduna, Veronika Novotná a Adam Rodr ze 3. C se opět představili v tom nejlepším světle čehož nejlepším dokladem je skvělé 3. místo Adama Rodra v konkurenci stovky vybraných studentů z celé republiky a umístění všech jeho kamarádů těsně pod stupni vítězů.

Adam si navíc vybojoval možnost účasti v bruselském evropském finále, když úspěšně absolvoval nejen samotnou soutěž ale i nadstavbový pohovor v anglickém jazyce.   Nyní čeká se šesti dalšími kolegy na výrok odborné poroty, který určí  2-3 reprezentanty z České republiky.

Partnery prestižní události byly IBM, VŠE, IC Koučink Centrum, business it club, Avnet technology solutions, DNS the enterprise systems distributor,  24U computers, Camer, KPMG cutting trough complexity, jejichž manažeři tvořili odbornou porotu. Hlavním pořadatelem zajímavého setkání odvážných talentovaných mladých lidí byla nadace Junior Achievement Czech Republik jejíž manažerka spolu s řediteli IBM a Apple computers také předali atraktivní ceny vítězům.

 

      

Další účast našich studentů v celosvětové ekonomicko-managerské soutěži

Tentokrát se jedná o celosvětovou soutěž v rámci simulace JA TITAN s názvem ''2012 Global JA Titan Challenge''. V tuto chvíli se naši odvážní borci připravují na vstup do soutěže, která začne 7.února 2012 a skládá se ze dvou virtuálních kol. Jejím vrcholem bude světové finále 6.srpna 2012, na které postupující týmy pocestují do Wilmingtonu ve státě Delaware, USA. Pět nejvýše umístěných týmů si odnese finanční odměnu. Ta je za první místo stanovena na 3.000 USD.
Po legendárním týmu Behemoth studentů cestovního ruchu Fandy Novotného a Rosti Šejny, který skončil před dvěma lety těsně před Bruselským finále přichází nová generace reprezentantů v čele s loňskými účastníky republikového finále soutěže Titan studenty 3.C oboru Cestovní ruch Petrem Svobodou, Martinem Chlupem a Jakubem Blažkem, kterým letos pomohou hájit barvy školy  v mezinárodní konkurenci spolužáci Marek Macháček, Adam Rodr, Jan Meduna, Dominika Hubáčková, Filip Kasal, Jakub Hýbl, Olga Kundratová, Veronika Novotná, Aneta Pehaničová a Doan Thi Phuong (všichni 3.C) a v neposlední řadě jejich kolegové z oboru Hotelnictví Jaroslava Kříšťová, Michal Málek, Michal Auersvald, Tomáš Košař, Josef Pelikán a Ondřej Liška.

Všem našim reprezentantům přejeme hodně štěstí!!!!!!!

 

CENA FAIR PLAY PRO NAŠE REPREZENTANTY

4. 5. 2011 vybojovali naši reprezentanti Martin Chlup, Petr Svoboda, Filip Kasal a Jakub Blažek (všichni 2.C oboru Cestovní ruch) fantastické 6. místo v národním finále soutěže v ekonomické simulaci chování firmy na trhu TITAN 2011. Pro nás se však stali morálními vítězi celé soutěže, protože dosáhli nejlepšího umístění z týmů, které ani jednou neporušily pravidla hry

a náleží jim tak pomyslná cena fair play.

K vynikajícímu výsledku gratulujeme a děkujeme za předvedený čestný boj!


CESŤÁCI OPĚT BODUJÍ

CHYTŘEJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – UČENÍ JINAK
Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se v Praze v prostorách Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického uskutečnil již třetí ročník unikátní celodenní soutěže pro studenty středních odborných škol CREATIVITY & INNOVATION CHALLENGE, do níž se letos zapojilo 100 studentů středních odborných škol z celé České republiky a dalších 20 vysokoškolských studentů, kteří vystupovali jako konzultanti soutěžních týmů. Soutěž probíhá celkem ve 13 zemích a je částečně financovaná Evropskou unií v rámci programu Leonardo da Vinci.

Naši studenti z oboru cestovní ruch Nikola Müllerová, Petra Oplová (obě 3.C), Dominika Hubáčková, Olga Kundratová, Marek Macháček, Veronika Novotná a Adam Rodr (všichni 2.C) skvěle reprezentovali školu, čehož dokladem je fantastické 2. místo týmu Nikoly Müllerové.

Pražské kolo soutěže pořádala již tradičně mezinárodní vzdělávací nezisková organizace Junior Achievementtentokrát ve spolupráci s generálním partnerem akce společností IBM Česká republika pod názvem „Chytřejší vzdělávání – učení jinak“. Velkou podporu získala akce i ze strany zástupců FEL ČVUT, společnosti Koučink Centrum a Business IT Club. „Tématem soutěže bylo vymyslet produkt či službu v oblasti vzdělávání a rozvoje lidí, která bude přispívat k vytváření lepšího světa,“ říká Josef Müller, výkonný ředitel Junior Achievement. 

Soutěž vyvrcholila v aule Fakulty elektrotechnické prezentacemi všech 20ti týmů, po jejichž skončení vybrala odborná porota složená z vedoucích pracovníků a odborníků z řad spolupracujících firem 3 nejlepší týmy, které získaly hodnotné ceny. „Porota hodnotila jednotlivé týmy nejen na základě jejich zpracovaných záměrů, ale dalšími kritérii hodnocení byly inovace, realizovatelnost a samotná prezentace týmu. Výsledné nápady se nám líbily natolik, že uvažujeme o jejich budoucí realizaci“ vysvětluje David Enc, Software Group Services Leader z IBM Česká republika, předseda odborné poroty.

Členové vítězných týmů měli po skončení soutěže možnost zúčastnit se pohovoru v anglickém jazyce, na jehož základě budou vybráni studenti, kteří budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodním evropském finále soutěže Social Innovation Camp 2011 18. – 20. května 2011 v belgickém Bruselu.

Odborná porota:
Ing. Michal Ondráček – Koučink Centrum, s. r. o.
prof. Ing. Zbyněk Škvor DrSc. – Proděkan pro doktorské studium a výzkum, FEL ČVUT
David Enc – IBM Česká republika, spol. s r. o.
PhDr. Ondřej Neumajer, PhD – Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Ing. Jaromír Hořejší, Csc. – KPMG Česká republika, s. r. o.

Všem reprezentantům patří náš dík a upřímná gratulace.

 


Další skvělý úspěch cesťáku

Dne 21. 4. 2011 si definitivně zajistil účast v národním finále soutěže ,,Nejlepší TITAN TÝM 2011“ tým studentů oboru cestovní ruch chrudimské Hotelové školy Bohemia s. r. o. Poté, co jasně zvítězil ve své skupině korespondenční části soutěže, změří dne 4. 5. 2011 v pražském sídle společnosti HEWLETT – PACKARD, která je sponzorem soutěže, své síly s dalšími sedmi vítězi ostatních semifinálových skupin. Nejlepšími reprezentanty byli v tomto roce studenti 2.C. Jejich tým GARGAMELS ve složení Martin Chlup, Petr Svoboda, Filip Kasal, Jakub Blažek, Adam Rodr, Jakub Hýbl, Marek Macháček a Doan Thi Phuong porazil své soupeře o neuvěřitelných 100 bodů. Poděkování však patří i všem jejich spolužákům, kteří pod vedením Kristiny Lalákové ve své semifinálové skupině obsadili krásné druhé místo a stejně tak soutěžícím ze 3.C, kteří pod vedením Nikoly Müllerové a Kristýny Pecinové vybojovali ve svých skupinách stejný výsledek.

Dlužno podotknout, že se nejedná o první úspěch studentů cestovního ruchu chrudimské hotelovky v této náročné ekonomické počítačové simulaci řízení firmy pořádané již od poloviny 90. let minulého století (dříve pod názvem MESE) každoročně Baťovou nadací JUNIOR ACHIEVEMENT. Celá soutěž probíhala v anglickém jazyce podobně jako loňská, ve které se do národního finále probojovaly dva týmy našich studentů a předloňská evropská soutěž, kde náš tým skončil těsně před branami bruselského finále.

Reprezentantům upřímně gratulujeme a přejeme hodně štěstí a úspěch v národním finále.


Přednáška v pečovatelském ústavu

Dne 26. 4. 2011 žáci 3. ročníku oboru Cestovní ruch (Filip Michek, Kateřina Josková, Nikola Műllerová) v rámci své praxe vedli přednášku v Pečovatelském ústavu v Chrudimi s názvem "Česká republika". Cílem přednášky bylo pokračovat v dobré spolupráci s pečovatelským ústavema zpříjemnit tím i volný čas starým lidem.

Fotogalerie


Soutěž "Finanční gramotnost"

Během několika měsíců (únor - duben) se studenti 2. a 3. ročníku oboru Cestovní ruch v rámci předmětu praxe zúčastnili soutěže "Finanční gramotnost".

Cílem bylo prokázat své znalosti především z ekonomické oblasti a jejich využití v praxi.

Soutěž probíhala v několika kolech. Tříčlenné družstvo v sestavě Lucie Táborská 3.C, Olga Kundratová 2.C a Filip Kasal 2.C se zasloužilo o vítězství v okresním kole a postoupili do kola krajského. I zde svými znalostmi velice dobře nadále  naši školu reprezentovali. Gratulujeme!

 

Zeměpisná soutěž

První ročník zeměpisné soutěže uspořádali pedagogové a studenti oboru Cestovní ruch Hotelové školy Bohemia v Chrudimi pro žáky VIII. a IX. ročníků základních škol.

 


Výlet 1.C do Prahy

Dne 16. 6. 2010 navštívila třída 1.C oboru Cestovní ruch v rámci školního výletu do Prahy spojeného s prezentací školy, města Chrudim a mikroregionu Chrudimsko řadu atraktivit našeho krásného hlavního města. Po prohlídce Pražského hradu a Malé strany přešli žáci po Karlově mostu, aby si prohlédli Staroměstské náměstí s radnicí, Týnským chrámem a dalšími památkami. Prohlídku Prahy pak zakončili na Václavském náměstí.

 


Skvělá reprezentace školy, města a mikroregionu

Dne 16. 6. 2010 se žáci oboru Cestovní ruch Hotelové školy Bohemia s. r. o. zúčastnili 4. ročníku veletrhu StreTech pořádaného v Praze Českým vysokým učením technickým.

Žáci 1. ročníku se prezentovali projektem propagace mikroregionu Chrudimsko, který realizovali ve spolupráci se sociálním partnerem školy, Infocentrem Chrudim.

Žáci 2. ročníku představili projekt spolupráce s Domovem pečovatelské služby v Chrudimi, pro který připravili pásmo zajímavých přednášek o atraktivitách nejen naši země.

Školu podpořily a týmového ducha osvědčily i nyní již absolventky oboru Cestovní ruch Kateřina Dudová a Andrea Padrtková se svými špičkovými návrhy podnikatelských projektů založení skanzenu a agropenzionu doprovázenými zajímavou Power Pointovou prezentací.

Úspěch naší reprezentace a zájem odborné i laické veřejnosti dokládají nejen diplomy, které naši žáci přivezli, ale též zájem médii např. Českého rozhlasu (viz. foto) o jejich prezentace.

Akce je tak v krátké době dalším významným úspěchem studentů Cestovní ruchu Hotelové školy Bohemia s. r. o. po květnové účasti dvou jejich týmů v osmičlenném národním finále ekonomické soutěže MESE-TITAN pořádané nadací Junior achievement ve spolupráci se společností Hewlet Packard.

 
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta