Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

Informace HOTELNICTVÍ

 

65-42-M/01 Hotelnictví

 

Obor vzdělávání - Hotelnictví
 

Hotelová škola Bohemia nabízí školní vzdělávací program 65-42-M/01 - Hotelnictví

ŠVP Hotelnictví a turismus. Čtyřleté denní studium zakončené maturitou.

Popis uplatnění absolventů v praxi

  • Pracovník hotelového provozu
  • Pracovník veřejného stravování
  • Pracovník cestovního ruchu
  • Pracovník obchodně podnikatelské sféry
  • Pracovník středního managementu ve všech organizačně právních formách podnikání

 Absolventi nachází uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, jsou připraveni vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Kromě přímého pracovního uplatnění mohou absolventi pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením hotelnictví, ekonomii či cestovní ruch, jsou motivováni k dalšímu studiu i v zahraničí, aby se stali skutečnými odborníky na problematiku hotelnictví a služeb v cestovního ruchu.

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelovém  průmyslu a v celé oblasti gastronomie, ve firmách spojených s výrobou a distribucí nápojů, potravin a gastronomického zařízení, v cestovních kancelářích apod.. Jedná se např. o tyto funkce: provozní, recepční, technolog,  pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru, průvodce, referent cestovní kanceláře, delegát cestovní kanceláře v zahraničí a dalších institucí organizujících turistické služby, asistent ředitele hotelu, asistent vedoucího úseku ubytování, pokladník, směnárník, pracovníci sekretářských služeb, asistent šéfkuchaře, kalkulant, vrchní číšník, asistent vedoucího restaurace, referent zásobování...

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými právními předpisy, školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách.

 

  • Stupeň dosaženého vzdělávání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

 
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta