Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a ZŠ s.r.o.

 


Školy
Bohemia

informace PEDAGOGICKÉ LYCEUM HUMANITNÍ

78-42-M/03 Pedagogické lyceum
(s humanitním zaměřením)

 

 

Hodiny povinně volitelných předmětů mohou být využity ke zkvalitnění jazykové vybavenosti žáků (třetí cizí jazyk), v další zajímavé nabídce jsou předměty pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, mediální komunikace, sociologie, humanitní studia. Při Střední škole zároveň provozujeme i Základní školu. V rámci předmětu pedagogická praktika žákyně střední školy v průběhu školního roku cíleně pracují se žáky prvního stupně základní školy formou bloků ve školní družině. 

Vzhledem k výši školného nehradí škola exkurze ani náklady na kurzy.

Praxe žáků oboru Pedagogické lyceum, které probíhají od třetího ročníku, jsou situovány do mateřských škol, základních škol či sportovních klubů.

Absolventi mohou pracovat jako vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga, pracovníci fit center, sportovních oddílů, organizací obchodujících se sportovním zařízením, vybavením a potravinovými doplňky, dále se uplatňují jako osobní trenéři, nutriční specialisté, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti. Doporučujeme však následné studium na vysokých školách.

  • pracujeme s dětmi
  • základem jsou humanitní předměty, cizí jazyky, výchovy
  • studujeme pedagogiku, psychologii
  • rozvíjíme svoje manuální dovednosti, tvořivost a kreativitu v dramatické, výtvarné a hudební výchově
  • praktikujeme ve školních družinách, MŠ, ZŠ, DDM, včetně zahraničních praxí (Anglie, Irsko)
  • zajišťujeme školy v přírodě, akce pro rodiče s dětmi
  • nacházíme okamžité uplatnění po studiu střední školy jako vychovatelé, asistenti pedagoga, jsme připraveni k dalšímu studiu na vysoké škole

 

Přijímací řízení

Rozhodujícím kritériem pro přijetí budou výsledky dosažené na základní škole (které můžete s předstihem konzultovat v našem poradenském centru), dobrý zdravotní stav (doložený lékařským potvrzením na přihlášce ke studiu), zájem o obor (dokladovaný ze základní školy), výsledky centrálně zadávaných přijímacích zkoušek. 

Na základě posouzení výše uvedených kritérií rozhodne ředitel školy o přijetí jednotlivých uchazečů ke studiu do prvního ročníku v příštím školním roce.
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 630 249, 469 622 009
Mobil, kancelář: 733 712 599
sekretariat@hotelovaskola.chrudim.cz
sekretariat@sportovniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Hotelová škola Bohemia s.r.o.

facebook Facebook: Střední škola Bohemia s.r.o.

 

Adresa

Adresa školy:
Víta Nejedlého 482
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 15:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »

 


Naši partneři:

       Výsledek obrázku pro akc čr   Výsledek obrázku pro ssščms  Výsledek obrázku pro aččr Výsledek obrázku pro pupp logo Výsledek obrázku pro vitana   Výsledek obrázku pro plzeňský prazdroj    Výsledek obrázku pro pohár josefa masopusta